Filter

Välkommen till Filtex.se, din ledande leverantör av högkvalitativa filter för olika applikationer och industrier. Vi erbjuder ett brett sortiment av filter som är designade för att möta de strängaste kraven på renlighet och effektivitet. Oavsett vilket behov du har, har vi rätt filterlösning för dig.

Våra filter 

Hos Filtex.se erbjuder vi ett omfattande utbud av filter som är anpassade för olika användningsområden. Våra filter är tillverkade av högkvalitativa material och genomgår stränga kvalitetskontroller för att säkerställa optimal prestanda och hållbarhet. Några av våra produkter inkluderar: 

  • Luftfilter: Perfekt för att rena luft i industriella, kommersiella och hushållsapplikationer. Våra luftfilter fångar upp damm, pollen, rök och andra luftburna partiklar för att förbättra luftkvaliteten. 
  • Vätskefilter: Designade för att rena vätskor från föroreningar och partiklar. Används inom en rad olika industrier inklusive livsmedels- och dryckesproduktion, kemi och läkemedel. 
  • Olja och bränslefilter: Utvecklade för att skydda motorer och maskiner från föroreningar och säkerställa effektiv drift. Våra filter håller oljan och bränslet rent och förlänger livslängden på dina maskiner. 
  • HEPA-filter: Högeffektiva partikelfilter som är idealiska för miljöer där renlighet är avgörande, såsom sjukhus, laboratorier och renrum. 

Användningsområden 

Filtex.se erbjuder filterlösningar för en rad olika applikationer och industrier. Inom tillverkningsindustrin används våra filter för att hålla luften och vätskor rena och säkerställa en effektiv produktion. Vi erbjuder filterlösningar för kommersiella byggnader och kontor för att förbättra luftkvaliteten och skapa en hälsosam arbetsmiljö. För hushållsbruk hjälper våra luftfilter till att rena luften och skapa en friskare inomhusmiljö. Vi erbjuder även specialanpassade filterlösningar för unika behov och krävande miljöer. 

Beställ dina filter idag 

Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser och snabb leverans för att möta dina krav. Beställ direkt från vår webbplats eller kontakta vårt kunniga kundtjänstteam för mer information och personlig rådgivning. Vi är här för att hjälpa dig med alla dina behov av filter och ser fram emot att få bistå dig med vår expertis. 

Fördelar med våra filter 

Våra filter är designade för att ge maximal filtreringseffektivitet och hålla dina system rena och fungerande. Tillverkade av hållbara material säkerställer de långvarig användning och minskar behovet av frekventa byten. Dessutom är våra filter återvinningsbara och tillverkade med miljövänliga processer, vilket bidrar till en hållbar framtid. Genom att använda våra högkvalitativa filter kan du minska underhållskostnaderna och förlänga livslängden på din utrustning. 

Luften omkring oss blir allt smutsigare och det ställer högre krav på vår inomhusluft.
Vi i Sverige ligger i framkant när det gäller ventilation. Idag har nästa alla anläggningar
någon form av luftfilter i både till och frånluft.

Med tanke på att luftfilter är en produkt som regelbundet  bör bytas så är det viktigt att man väljer rätt typ av filter.
Ett väl fungerande ventilationssystem tar in ren och frisk luft och transporterar bort gammal och dålig luft.

Luftföroreningar
Luftföroreningar är gaser och partiklar som har negativ påverkan på människan och miljön.
I dessa föroreningar är vi intresserade av antal partiklar och deras storlek.
Luftföroreningar kan göra människor sjuka. De bidrar även till nedsmutsning, växtskador,
övergödning, korrosion och klimatförändringar.

Viktigt när det gäller partiklar är att de föroreningar som är små, mindre än
1 µm (1/1000mm), har väldigt långsam fallhastighet. Det gör att de kan
färdas väldigt långt. Vilket betyder att de föroreningar som vi hittar här i
Sverige mycket väl kan komma utanför våra gränser.     

Människan
Det finns flera undersökningar som visar samband mellan luftkvalité och människors hälsa. Vi spenderar mer och mer tid inomhus. Vi får i oss ungefär 25 000 liter luft varje dag. Därför är det viktigt med bra inomhusmiljö.

Barn är särskilt utsatta för luftföroreningar. Barn rör sig mera och har en snabbare andning
samtidigt som lungorna är mindre. Det gör att relativt mer luftföroreningar tas upp i ett barns luftvägar och lungor jämfört med vuxna.  Barns lungor, hjärnor och inre organ växer snabbt under de första levnadsåren, vilket gör dem extra känsliga för hälsoeffekter. Även barns immunsystem är under utveckling och därför drabbas barn ofta av infektioner i luftvägarna. Dessutom är barn olika känsliga och kan reagera olika starkt då de vistas i miljöer med förorenad luft. Ca 40% av alla barn har problem med astma eller allergi.

Beställ dina filter idag 

Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser och snabb leverans för att möta dina krav. Beställ direkt från vår webbplats eller kontakta vårt kunniga kundtjänstteam för mer information och personlig rådgivning. Vi är här för att hjälpa dig med alla dina behov av filter och ser fram emot att få bistå dig med vår expertis.