Nya standarden ISO 16890
ISO 16890 gäller över hela världen. Ersätter gamla EN 779:2012 och Ashrae 52,2
Filtren testas mot tre olika storlekar av partiklar.
Dessa tre är de nya klasserna. Gamla G4 blir Coarse.

PM1 - partikelstorlek 1µm
PM2,5 - partikelstorlek 2,5µm 
PM10 - partikelstorlek 10µm
Coarse - partikelstorlek större än 10 µm

Genom att testa hur mycket filtret avskiljer i respektive partikelstorlek får man fram denna klassificerin. Man behöver uppnå minst 50 % avskiljning för att kunna klassificeras och benämnas ePM1, ePM2,5 och ePM10. Ett filter klassificeras alltså som ePM1 om det fångar 50% av föroreningarna som det utsätts för under
testningen.

Partiklar i luften mäts och delas in i PM klasser, PM är ett mått på luftburna partiklar. PM = particulate matter                                                                                                           

Som exempel blir vår gamla Ecopac M5 592x592x600/6 klassificerad enligt ISO till ePM10 55%                                                                                                                                         

Rise Testprotokoll ePM10 55 %