Panelfilter / Kassettfilter

Veckade filter i olika filterklasser. Denna typ av filter maximerar filtreringsytan där utrymme inte finns för exempelvis ett vanligt påsfilter. Exempelvis i de kompakta ventilationsaggregaten från Flexit, Östberg/Heru och Systemair. Panelfilter / Kassettfilter används också med fördel som ett förfilter / grovfilter i er anläggning.

Våra panelfilter / kassettfilter kan man få i klasserna G3 till H11.

Ramen på panelfilter / kassettfilter kan man få i papp, plast eller plåt.

Papp är det mest kostnadseffektiva alternativet till ert filter, men där fukt eller hög värme finns kan man använda plast eller plåtram på sina panelfilter / kassettfilter. 

Minipleat Panelfilter / Kassettfilter

Minipleat tillverkas i tätveckat material. Filterklass ePM10 55% & ePM1 70%  (M5-F7) men går att få högre (HEPA) vid önskemål. Tillverkas oftast med plastram. Då blir filtret stabilt och klarar fukt mycket bättre än alternativet med pappram.

Kleen Pleat panelfilter / Kassettfilter 

Kleen Pleat tillverkas som ISO-coarse och används som förfilter (G3-G4)

Tillverkas i syntetiskt veckat media.

Panelfilter / Kassettfilter tillverkas i alla storlekar och finns i tjocklekar från 22 till 130 mm

Relim Pleatfilter med Fiberplastram. Tätveckade filterceller av syntetiskt kompositmedia med frontram av fiberplast. En list är monterad runt filtret för bästa passform. 

Panelfilter/Kasettfilter: En Översikt

Användningsområde: Panelfilter/Kasettfilter används främst inom HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) system för att rena och förbättra luftkvaliteten i inomhusmiljöer. De används också i många industriella och kommersiella applikationer.

Utformning: Panelfilter/Kasettfilter har en platt, rektangulär form och består av ett rammaterial, vanligtvis kartong eller plast, som är monterat runt ett filtermedium. Filtermediet är vanligtvis tillverkat av fibrer eller syntetiska material.

Filtreringseffektivitet: Panelfilter/Kasettfilter finns i olika filtreringsklasser och effektivitetsgrader, från grova till fina partiklar. De kan avlägsna partiklar som damm, pollen, smuts och luftburna föroreningar från luften.

Installation: Panelfilter/Kasettfilter är enkla att installera och används oftast som första steg i ett flerstegsfiltreringssystem. De placeras i luftintagskanaler eller luftflödesenheter och är utformade för att fånga större partiklar innan luften passerar genom finare filter.

Underhåll: Dessa filter kräver regelbunden inspektion och utbyte eftersom de kan bli igensatta med partiklar över tiden. Hur ofta de måste bytas beror på användningsområdet och filtreringseffektiviteten.

Fördelar: Panelfilter/Kasettfilter är kostnadseffektiva och enkla att underhålla. De hjälper till att förbättra luftkvaliteten och skydda HVAC-utrustningen från skadliga partiklar.

Användningsområden: Panelfilter/Kasettfilter används i bostäder, kommersiella fastigheter, industrianläggningar, sjukhus, skolor och många andra platser där luftkvaliteten är viktig.

Miljöhänsyn: Vissa panelfilter/Kasettfilter är tillverkade med miljöhänsyn och kan vara återvinningsbara.

Panelfilter/Kasettfilter är en vanlig och mångsidig typ av luftfilter som bidrar till att upprätthålla en sund inomhusluftkvalitet och skydda ventilationssystemet från föroreningar. Valet av filterklass och underhållsintervall beror på specifika behov och användningsområden.

 

Bostadsventilation (PDF)
Panelfilter (PDF)
Pleatfilter - Relim. (PDF)