Hur man mäter och beställer filter.

Storlek
Filter benämns alltid Bredd x Höjd x Djup
Standard ramtjocklek är 25mm. Påsarna skall alltid vara stående för bästa funktion.

Byte och montering av nya filter.
Använd alltid andningsmask och skyddshandskar. Var försiktig vid installation så att filtret
inte skadas. Påsarna skall alltid monteras stående. Använd tätningslist för att förhindra läckage.
Lägg smutsiga filter i kartongen eller i plastpåsar för att förhindra spridning av smuts.
Förbrukade filter med plastram sorteras som brännbart avfall.

Monteringsanvisning luftfilter.pdf