Mätning av filter 

Hos Filtex är vi dedikerade till att erbjuda högkvalitativa och miljövänliga filterlösningar. För att säkerställa att du får rätt filter för dina behov, är det viktigt att korrekt mäta och beställa filter. Här är en guide för att hjälpa dig genom processen. 

Hur man mäter och beställer filter 

Storlek 

 • Filter benämns alltid i ordningen Bredd x Höjd x Djup. 
 • Standard ramtjocklek är 25 mm. 
 • För bästa funktion, se till att påsarna alltid är stående vid installation. 

Byte och montering av nya filter 

 • Använd alltid andningsmask och skyddshandskar för att skydda dig själv vid filterbyte. 
 • Var försiktig vid installation för att undvika att skada filtret. 
 • Påsarna ska alltid monteras stående. 
 • Använd tätningslist för att förhindra läckage. 
 • Lägg smutsiga filter i kartongen eller plastpåsar för att förhindra spridning av smuts. 
 • Förbrukade filter med plastram sorteras som brännbart avfall. 

Våra filterlösningar 

Filtex erbjuder ett brett sortiment av filter som inkluderar: 

 • Luftfilter: För ren och frisk luft i olika miljöer. 
 • Ventilationsfilter: För att säkerställa effektiv ventilation. 
 • Panelfilter: För att fånga upp större partiklar och förbättra luftkvaliteten. 
 • Filtermedia: Anpassade lösningar för specifika behov.
 • Lackeringsanläggningar: Filter som används i lackeringsprocesser.
 • Kompaktfilter: För trånga utrymmen där stor prestanda krävs.
 • HEPA-Filter: Hög effektivitet för att fånga upp små partiklar.
 • Bostadsventilation: Filterlösningar för hem och bostäder.
 • Filterslangar: Flexibla slangar för olika applikationer.
 • Lågimpulsslangar: För specialiserade industriella användningar.
 • Våtfiler: För fuktiga miljöer där speciella filter krävs.
 • Tillbehör: Kompletterande produkter för dina filterbehov. 

Monteringsanvisningar för Luftfilter 

Monteringsanvisningar för luftfilter. Här finner du detaljerade instruktioner för hur du korrekt installerar och hanterar Filpac och Ecopac luftfilter. För bästa prestanda och säkerhet, följ dessa steg noggrant. 

Förberedelser 

 • Använd skyddskläder och munskydd vid filterbyte. 
 • Lyft upp filtret försiktigt ur lådan. Kontrollera att filtret är helt och inte skadat. 

Installation 

Placering av filter 

 • Installera filtret med stående påsar för bästa funktion. 
 • Kontrollera att påsarna sitter rätt. Påsarna ska inte sitta i kläm och ska inte vara liggande. 
 1. Tätningslist 

Montera tätningslist vid behov för att säkerställa att filtret sitter tätt. 

Hantering av använt filter 

 • Använda filter bör placeras i returpåse eller i emballaget för att förhindra att smuts sprids.
 • Filter med plast- och träram kan hanteras som förbränningsbart avfall.
 • För filter med metallram, följ gällande lokala föreskrifter.

Storlek
Filter benämns alltid Bredd x Höjd x Djup
Standard ramtjocklek är 25mm. Påsarna skall alltid vara stående för bästa funktion.

Byte och montering av nya filter.
Använd alltid andningsmask och skyddshandskar. Var försiktig vid installation så att filtret
inte skadas. Påsarna skall alltid monteras stående. Använd tätningslist för att förhindra läckage.
Lägg smutsiga filter i kartongen eller i plastpåsar för att förhindra spridning av smuts.
Förbrukade filter med plastram sorteras som brännbart avfall.

Monteringsanvisning luftfilter.pdf