Radiatorfilter

Padspanel för filtrering bakom element
Artikel nr: 23.190440310