Filtex AB startades 1980 av Magnus Paulsén.

De första åren var det filterslangar och filterpåsar som

man sålde till industrin. Kontoret låg i Fritsla.

 

 

1990 startade vi legotillverkning av filter i Halland.

 

2003 flyttar vi till Kinna och startar egen tillverkning.

 

2004 Kvalitet- och miljöcertifiering ISO 9001/14001

 

2009 Nuvarande ägarna förvärvar Filtex AB                                                                                                                                                                                                                                                                         

2014 Investerar i en skärmaskin från Gerber

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

Webbdesign & Webbsystem - Argonova Systems