Filtex AB startades 1980 av Magnus Paulsén.
De första åren var det  filterslangar och filterpåsar som
man sålde till industrin. Kontoret låg i Fritsla.

1990 startade vi legotillverkning av filter i Halland.

2003 flyttar vi till Kinna och startar egen tillverkning.

2004 Kvalitet- och miljöcertifiering ISO 9001/14001

2009 Nuvarande ägarna förvärvar Filtex AB

2014 Investerar i en skärmaskin från Gerber